Zdrowie

Stanowi ważną wartość w działaniach naszego Stowarzyszenia, ponieważ oznacza całkowity, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, będący wynikiem interakcji człowieka z jego środowiskiem. Ma duże znaczenie stwarzania środowiska sprzyjającego zdrowiu, takiego w którym czynniki fizyczne, społeczne i ekonomiczne umożliwiają każdemu człowiekowi pełną realizację swojego życiowego potencjału. Światowy trend określany angielskim słowem wellnes (“być zdrowym”, “czuć się dobrze”) czy też wellbeing („polepszenie swojego dobrostanu”, „lepsza jakość życia”) wskazuje, że zdrowie nie jest (a na pewno nie musi być) stanem przejściowym, jak uważa wiele osób, szczególnie w starszym wieku. Co więcej, zdrowia można doświadczać przez całe swoje życie, chorując ewentualnie ale lekko i sporadycznie albo wcale. Wiedza, którą pozyskujemy, doświadczenia, które przeżywamy, informacje, które udostępniamy – to wszystko pozwala stanowić o swoim zdrowiu, w pełni rozwijając i zachowując swój zdrowotny potencjał, z jakim często przychodzimy już na świat. Wymiar zdrowia posiada co najmniej siedem obszarów (wymiarów), na które warto zwrócić swoją uwagę, biorąc życie w swoje ręce.

1. Fizyczny (sprawność i funkcjonalność ciała)
2. Społeczny (osobisty status socjalny i relacje z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi)
3. Środowiskowy  (praktyczna wiedza o pożywieniu, wodzie, powietrzu)
4. Duchowy (świadomość relacji ze sobą, z wszechświatem, z Bogiem)
5. Intelektualny (rozwój własnych zdolności umysłowych)
6. Emocjonalny (przeżywanie i doświadczanie życia)
7. Zawodowy (zdobywanie i korzystanie z własnych umiejętności)