Menu nawigacji stron

Zdrowie

Zdrowie jest ściśle powiązane z głównym motywem życia zawartym już w oficjalnej nazwie naszego Stowarzyszenia. Może oznaczać całkowity, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka, będący wynikiem interakcji człowieka z jego środowiskiem. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla znaczenie stwarzania środowiska sprzyjającego zdrowiu, takiego w którym czynniki fizyczne, społeczne i ekonomiczne umożliwiają pełną realizację.

Kolejną inspiracją jest światowy trend określany angielskim słowem wellnes, co w wolnym tłumaczeniu można rozumieć “być zdrowym” i “czuć się dobrze”. Zdrowie nie jest stanem przejściowym, jak uważa wiele osób, szczególnie w starszym wieku. Co więcej, można doświadczać zdrowia przez całe swoje życie, chorując lekko i sporadycznie albo wcale. Wiedza, którą pozyskujemy, doświadczenia, które przeżywamy, informacje, które udostępniamy w naszej organizacji – to wszystko pozwala stanowić o swoim zdrowiu, w pełni rozwijając i zachowując swój zdrowotny potencjał, z jakim często przychodzimy już na świat.

Wymiar zdrowia posiada co najmniej siedem obszarów (wymiarów), na które warto zwrócić swoją uwagę, biorąc życie w swoje ręce:

zdrowie

1. Fizyczny                                    

     (sprawność i funkcjonalność ciała)

2. Społeczny

     (status socjalny, relacje z rodziną,  

      przyjaciółmi, znajomymi)

3. Środowiskowy  (wiedza o pożywieniu, wodzie, powietrzu)

Co więcej, we współczesnej medycynie dominuje obecnie tzw. socjoekologiczna koncepcja zdrowia. Odwołuje się ona do pojęć dynamicznej równowagi i potencjału zdrowotnego. Pytanie, dlaczego choć “dominuje” jest tak mało znana w społeczeństwie.

Warunkiem równowagi jest prawidłowa relacja pomiędzy poszczególnymi sferami funkcjonowania człowieka. Na przykład, zakłócenia w sferze społecznej mogą przenosić się do sfery fizjologicznej, jak i odwrotnie, zaburzenia somatyczne wpływają na funkcjonowanie społeczne. Potencjał zdrowotny jednostki i środowiska, a więc zasoby energii, odporność na stres psychiczny, wsparcie społeczne, zasoby przyrody, prozdrowotne systemy wartości kulturowych to warunek zachowania równowagi. Zdrowie to stan prawidłowy systemu zależny od możliwości przeciwstawiania się zakłóceniom w poszczególnych podsystemach.

Ważnym założeniem jest również subiektywizm pojęcia zdrowia. Każdy człowiek kształtuje własne pojęcie zdrowia, przypisuje mu inną wartość w osobistym systemie wartości i, w konsekwencji, inaczej realizuje deklarowaną wartość “zdrowia” na poziomie związanym ze swoimi osobistym zachowaniem.

Socjoekologia zgodna jest również z koncepcjami holistycznymi zdrowia, uznającymi wzajemne oddziaływanie psychiki i zdrowia fizycznego, rozwijanymi od starożytności, i leżącymi u podłoża podejścia psychosomatycznego do zdrowia w medycynie i psychologii.

Aż… 90%!!! zdrowia zależy wyłącznie od nas samych, również od Ciebie.

Nie choruj. Żyj zdrowo. Żyj godnie.

Co więcej, we współczesnej medycynie dominuje obecnie tzw. socjoekologiczna koncepcja zdrowia. Odwołuje się ona do pojęć dynamicznej równowagi i potencjału zdrowotnego. Pytanie, dlaczego choć “dominuje” jest tak mało znana w społeczeństwie.

Warunkiem równowagi jest prawidłowa relacja pomiędzy poszczególnymi sferami funkcjonowania człowieka. Na przykład, zakłócenia w sferze społecznej mogą przenosić się do sfery fizjologicznej, jak i odwrotnie, zaburzenia somatyczne wpływają na funkcjonowanie społeczne. Potencjał zdrowotny jednostki i środowiska, a więc zasoby energii, odporność na stres psychiczny, wsparcie społeczne, zasoby przyrody, prozdrowotne systemy wartości kulturowych to warunek zachowania równowagi. Zdrowie to stan prawidłowy systemu zależny od możliwości przeciwstawiania się zakłóceniom w poszczególnych podsystemach.

Ważnym założeniem jest również subiektywizm pojęcia zdrowia. Każdy człowiek kształtuje własne pojęcie zdrowia, przypisuje mu inną wartość w osobistym systemie wartości i, w konsekwencji, inaczej realizuje deklarowaną wartość “zdrowia” na poziomie związanym ze swoimi osobistym zachowaniem.

Socjoekologia zgodna jest również z koncepcjami holistycznymi zdrowia, uznającymi wzajemne oddziaływanie psychiki i zdrowia fizycznego, rozwijanymi od starożytności, i leżącymi u podłoża podejścia psychosomatycznego do zdrowia w medycynie i psychologii.

Aż… 90%!!! zdrowia zależy wyłącznie od nas samych, również od Ciebie.

Nie choruj. Żyj zdrowo. Żyj godnie.


Informacje dodatkowe w tym temacie:

Artykuły na temat zdrowia (kliknij)