Środowisko

Dostrzegamy w działalności naszego Stowarzyszenia, że wspólnym mianownikiem w myśleniu ekologicznym jest zainteresowanie związkami oraz interakcjami w przyrodzie, jakie zachodzą pomiędzy wszystkimi organizmami i środowiskiem. Dotyczy to również człowieka.
Ekologia, rozumiana jako ochrona środowiska, mocno zawęża sytuację życiową, w której człowiek przebywa. Składa się na nią wiele procesów zachodzących nie tylko w otoczeniu przyrody, żyjemy bowiem również w bardziej „sztucznym” otoczeniu które sami wytworzyliśmy, jak społeczna struktura czy też sama kultura. 

Zatem człowiek ekologiczny, to żyjący w całym swoim otoczeniu, „naturalnym” czyli przyrodniczym, jak i „sztucznym” czyli kulturowym. Interesujemy się zatem kompletnym spojrzeniem na nasze życie, bardzo zależne od nabywanych w ciągu życia przekonań i związanych z tym codziennych zachowań. To bardzo istotne podejście wskazuje, że nie jesteśmy wyłącznymi posiadaczami Ziemi. Jej przeznaczeniem nie jest zaspokajanie tylko naszych gatunkowych i wymyślonych potrzeb. Powinniśmy dbać o ziemię, bo to nasze główne, czyli naturalne środowisko, z którym wszelkie osiągnięcia techniczne i kulturowe powinny istnieć w zgodzie. Co więcej, dotyczy to naszego życia na co dzień, jak również codziennego życia ludzi w kolejnych pokoleniach. Dlatego „bycie ekologicznym” to postawa ponad czasowa, często wykraczająca poza nawyki tylko jednej generacji.
Świadomy wybór – od energooszczędnych urządzeń do w pełni biodegradacyjnych środków czystości, poprzez zdrową żywność, powietrze i wodę – uwarunkowany jest potrzebą powszechnej edukacji, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Szczególnie, że proekologiczna postawa “wymusza” rezygnację z wielu konsumpcyjnych dóbr, a nawet sztucznie uwarunkowanych wartości.