Menu nawigacji stron

Kultura

W społeczeństwie od chwili urodzenia dany jest pewien gotowy wzorzec, za jaki uchodzi kultura, czyli ogół stworzonych przez ludzi, ale też przez konkretną społeczność wartości naukowych, społecznych, artystycznych i technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości.

Promocja kultury stanowi jeden z celów działalności organizacyjnej, informacyjnej oraz edukacyjnej naszego Stowarzyszenia. Stawiamy na współczesne, bardzo szerokie rozumienie kultury. Na efekty i procesy tworzenia dóbr, na normy, wartości i wzory zachowań, na wytworzone przez ludzi dzieła, na wartości naukowe i artystyczne, społeczne oraz techniczno-cywilizacyjne.

Więzi kulturalne łączą przeszłość z teraźniejszością, aby przyszłość była bardziej pomyślna. Główne zagrożenia tkwią jednak w zbytniej afirmacji zarówno przeszłości, jak i przyszłości, gdy najważniejsza jest teraźniejszość. Kultura bowiem stanowi wzorzec zachowań przypisywany również konkretnej grupie ludzkiej, w określonym czasie i miejscu, dlatego wpływ środowiska kulturowego na życie w rodzinie powinien być optymalizowany do spraw bieżących, tu i teraz. Jutro, to dzisiaj… ale jutro.

Zaspokajanie, lecz przede wszystkim rozwijanie potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych kształtuje przez całe życie osobowość człowieka żyjącego w społeczeństwie, w którym się urodził lub w tym, w którym chce realizować się w życiu. Jedno jest pewne, że nie zmienia się to, że wszystko się zmienia. Podobnie ewolucji podlega kultura co, szczególnie współcześnie, stanowi o rozwoju ekonomicznym, społecznym i gospodarczym, lokalnym oraz globalnym.

 


Informacje dodatkowe w tym temacie:

Artykuły na temat kultury (kliknij)