Kultura

W społeczeństwie od chwili urodzenia dany jest pewien gotowy wzorzec, za jaki uchodzi kultura, czyli ogół stworzonych przez ludzi, ale też przez konkretną społeczność wartości naukowych, społecznych, artystycznych i technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości. Promocja szeroko rozumianej kultury stanowi jeden z celów działalności organizacyjnej, informacyjnej oraz edukacyjnej naszego Stowarzyszenia, aby efekty i procesy tworzenia dóbr, wartości i wzory zachowań oraz wytworzone przez ludzi dzieła mogły być zauważone i docenione.

Więzi kulturalne łączą przeszłość z teraźniejszością, aby przyszłość była bardziej pomyślna. Główne zagrożenia tkwią jednak w zbytniej afirmacji zarówno przeszłości, jak i przyszłości, gdy najważniejsza jest teraźniejszość. Kultura stanowi wzorzec zachowań przypisywany konkretnej grupie ludzkiej, w określonym czasie i miejscu, dlatego wpływ środowiska kulturowego na życie w rodzinie powinien być optymalizowany do spraw bieżących, tu i teraz. Jutro, to dzisiaj… ale jutro. Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych kształtuje przez całe życie osobowość człowieka żyjącego w społeczeństwie, w którym się urodził lub w tym, w którym chce realizować się w życiu. Jedno jest pewne, że nie zmienia się to, że wszystko się zmienia. Podobnie ewolucji podlega kultura co, szczególnie współcześnie, stanowi o rozwoju ekonomicznym, społecznym i gospodarczym, lokalnym oraz globalnym.