kim jesteśmy

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie “Twoje Życie w Twoich Rękach” zawiązaliśmy w 17 osób w marcu 2012 roku. Jesteśmy osobami bardzo aktywnymi i przedsiębiorczymi. Naszymi pomysłami i doświadczeniem pragniemy i możemy służyć społeczeństwu, stawiając we własnym życiu na kreatywność i samodzielność, świadomie będąc “kowalem własnego losu”.

Już w pierwszym okresie naszej działalności statutowej postawiliśmy “czarnego konia” na szeroką rozumianą promocję zdrowia i ekologii, jak również na bycie przedsiębiorczym, ale też człowiekiem – konsumentem świadomym swoich wszystkich praw. W przyszłości nasze działania obejmą również pomoc społeczną zorientowaną na umowne “rozdawanie wędek zamiast ryb” oraz inicjatywy kulturalno-oświatowe.

 Od chwili powstania organizacji dołączają się do nas nowe osoby, które samodzielnie dostrzegły dla siebie szanse i nowe możliwości w planowaniu i realizowaniu celów społecznych metodami gospodarczymi. Jest nas coraz więcej. Zapraszamy każdą osobę, która poprzez społeczną działalność chce pomóc innym, pomagając w ten sposób sobie. Organizacyjnie stawiamy na samodzielność przy wsparciu zainspirowanego przez siebie zespołu. Zapraszamy do kontaktu.

Przyłącz się do naszej misji poprzez:

wolontariat, wsparcie finansowe, rozgłos.

Zacznij dziś.