Menu nawigacji stron

MUZYKOTERAPIA ORGANICZNA

397014_4963358326733_1684288540_n Muzykoterapia Organiczna to twórcza i niewerbalna forma profilaktyki i terapii, stawiająca w centrum szeroko pojętą animację muzyczna z jej różnorodnymi metodyczno dydaktycznymi możliwościami i walorami artystycznymi ukierunkowanymi na wspieranie człowieka w jego prawidłowym lub tez nie rozwoju.. Elementy muzyczne wykorzystywane i używane są specyficznie według inspiracji antropozoficznej oraz oparte o  antropologiczną wiedzą o człowieku. Na którą to składa się – z uwzględnieniem osób pełno jak i niepełnosprawnych – wiedza o 7 letnich fazach rozwoju człowieka, wiedza o trójczłonowości istoty ludzkiej (sfera głowy, sfera, tułowia, sfera, kończyn), wiedza o 12 zmysłach człowieka, oraz wiedza o 4 temperamentach – szczegółowe informacji na temat faz rozwoju, trójczłonowości, zmysłów i temperamentów poniżej.

 

Intencją muzykoterapii organicznej jest poruszenie człowieka poprzez szeroko rozumianą muzykę i wszelkie jej aspekty związane z zakresem dźwięku. Poprzez pracę z dźwiękiem aktywizujemy, wspieramy, wydobywamy, ożywiamy, pobudzamy i otwieramy nasze temperamenty, oraz wszystkie nasze zmysły które są drzwiami do wnętrza człowieka, a przez nie docieramy do głębokich obszarów naszego prawdziwego „JA”.

 

Ogólnie ujmując, za pomocą dźwięków wydobywanych z przedmiotów (instrumentów muzycznych, odtwarzaczy audio, płyt audio itp.) lub za pomocą akompaniamentu własnego ciała (ręce, nogi, usta, gardło itp.) profilaktycznie i terapeutycznie stymulujemy, harmonizujemy, koordynujemy 3 sfery człowieka:

  • SFERĘ GŁOWY na poziomie myślenia oraz zmysłów (słuchu/mowy/myśli/jaźni) i układu zmysłowo nerwowego,
  • SFERĘ TUŁOWIA na poziomie uczuć oraz zmysłów (węchu/smaku/wzroku/ciepła) i układu krwionośnego i oddechowego ,
  • SFERĘ KOŃCZYN na poziomie woli oraz zmysłów (dotyku/życia/własnego ruchu/równowagi) i układu mięśniowo kostnego i przemiany materii.

Muzykoterapia Organiczna oraz jej aspekty jako rodzaj sztuki, tworzącej się w czasie, mają szczególny i wyjątkowy stosunek do rozwoju i stawania się.
Praca z szeroko pojętą muzyką jest w stanie, uzupełniać i zastępować mowę. Pobudza myślenie, uczucia i wolę, pomaga im wyrazić się i zaistnieć. Muzykoterapia organiczna rozwija intuicje, budzi zainteresowanie i motywuje do kreatywności, stwarza poczucie wspólnoty i więzi, aktywizuje ruch, i jest odczuwalna w ciele, uczuciach i myśleniu.

 

Poprzez beztroski oparty na zabawie kontakt z instrumentami, z własnym ciałem i głosem oraz poprzez obcowanie z takimi muzycznymi elementami jak melodia, harmonia i rytm aktywizuje się proces terapeutyczny, który działa budująco i uzdrawiająco. Muzykoterapia Organiczna jest działaniem procesualnym, w którym relacja pomiędzy klientem/pacjentem a terapeutą ma kluczowe znaczenie. Muzyka wspiera lub też umożliwia nawiązanie kontaktu, nadaje formę interakcjom oraz sprawia, że doświadczamy ją poprzez nasze zmysły. Zmysły które są bramami do percepcji/postrzegania otaczającego nas świata.
Struktury i procesy mentalne odzwierciedlają się w muzycznym działaniu. Muzyka umożliwia kontakt ze swoją osobistą esencją, umożliwia dotknięcie istoty siebie w swoich głębokich obszarach oraz na znalezienie dostępu do jego źródeł. Przejrzystość oraz obiektywność muzyki pomaga porządkować, harmonizować i wzmacniać.

 

Poszczególne metody i techniki muzykoterapeutyczne opierają się na holistycznym zrozumieniu indywidualnego przypadku osobowości człowieka, i stosowane są adekwatnie do jego potrzeb.
Wspólne dla wszystkich metod jest to  aby w oparciu o szczegółową diagnozę użyć muzycznych elementów w sposób kontrolowany a także intuicyjny ze specyficzną terapeutyczną intencją.
Rozróżnia się techniki i metody aktywne i receptywne.

  • Aktywne techniki, to czynna praca z muzyką, ciało jest w stanie ruchu, występuje tu aktywność woli i uczuć, są to wszelkie zajęcia instrumentalno-wokalne jak i prace ręczne,
  • Receptywne techniki , to bierna praca z muzyką, ciało jest w stanie spoczynku – aktywność myślenia i uczuć, są to wszelkie zajęcia relaksacyjne w tym masaże dźwiękiem jaki i zajęcia analityczne.

 

Punktem wyjścia jest wydobywanie i tworzenie elementów dźwiękowych jako indywidualnych autentycznych wypowiedzi.

Muzykoterapia wspomaga leczenie poprzez tonacje, dźwięki, rytm oraz ciszę.
Wraz ze śpiewem używane są łatwe w grze instrumenty.

Instrumenty głównie etniczne, archaiczne, ekologiczne  jak i również klasyczne które poprzez swoją różnorodność stanowią całość
Samodzielne granie i śpiewanie jest tak samo ważne jak słuchanie, nasłuchiwanie. To wytwarza i powoduje głęboką skoncentrowaną ciszę i spokój w pacjencie/ kliencie, będące jednym z etapów całościowego leczenia.

 

„Muzykoterapia organiczna ciało ludzkie postrzega jako „narzędzie i instrument” duszy, która to dusza rożnie – w zależności od stopnia swej samoświadomości – „gra i operuje” w 3 sferach człowieka tj. w sferze głowy, tułowia i kończyn. Z kolei dusza powinna stać się „narzędziem i instrumentem” w objęciach ducha pod warunkiem że nawiąże z nim kontakt. (w nawiązaniu kontaktu np. po przez improwizację muzyczną, ruchową itd. pomóc może rozwijanie w człowieku intuicji). W tym przypadku duszę można porównać do „samotnego dziecka” chcącego prawidłowo nauczyć się grać na swoim instrumencie jakim jest ciało, a ducha do „przewodnika duszy” w drodze do jej nauki gry na tymże instrumencie. Więc jak może rozwijać się prawidłowo taka „samotne wychowująca się dusza” która nie ma kontaktu z „duchowym opiekunem” i jest pozostawiana sama sobie ze swoim instrumentem?

Tak więc zadaniem muzykoterapii organicznej jest z jednej strony profilaktyczne wspieranie prawidłowo funkcjonującego rozwoju, a drugiej strony  terapeutyczne proporcjonalne zharmonizowanie i skorelowanie, a tym samym pomoc w dojściu do zdrowego i prawidłowego funkcjonowania i równowagi tych trzech sfer względem siebie”.

Projekt realizowany przez:

Tomasz Niewiadomy
Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej – specjalność Muzykoterapia. Absolwent Studium Edukacji Niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego  na wydziale Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych – specjalność Pedagogika Waldorfska. Członek Towarzystwa Antropozoficznego w Polsce z siedzibą w Warszawie, oraz Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego z siedzibą w Dornach w Szwajcarii. Podąża nurtem sztuki i kreacji organicznej. Prowadzi pracownie muzyczną i pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych w WTZ przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA”. W ramach pracowni prowadzi autorski projekt – zespół muzyczny Maszyniści Dźwięku w którego skład wchodzą wyłącznie osoby niepełnosprawne.

Od wielu lat łączy profilaktykę, terapię dźwiękiem z wykorzystaniem gongów oraz instrumentów archaicznych i etnicznych z graniem estradowym, przez co jest jednym z pierwszych na terenie naszego kraju, który tworzy seanse/koncerty o charakterze terapeutyczno rozrywkowym na rzecz integracji społecznej. Przykładem tego są dwa projekty które realizuje tj. Niburu Project i Latające Talerze. Prowadzi także na terenie całego kraju i europy dla dzieci, młodzieży i dorosłych koncerty, relaksacje, warsztaty i szkolenia, a także współpracuje stale (współtworzy projekty) z licznymi artystami i organizacjami pozarządowymi promującymi szeroko rozumiane zdrowie i ekologie.

http://muzykoterapiaorganiczna.wordpress.com/

 

468 ad

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>