Menu nawigacji stron

Kurs Muzykoterapii Organicznej – Gongi i instrumenty archaiczne w terapii i w profilaktyce. Stopień I – Wrocław 19-20.03.2016.

gongi

Szkolenie z zakresu Muzykoterapii Organicznej
Gongi i instrumenty archaiczne w terapii i w profilaktyce.
Stopień I – “Nauka tworzenia animacji muzycznych w pracy indywidualnej i grupowej”

Stopień pierwszy skierowany jest do osób które:
pragną na poziomie podstawowym zgłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie świadomej pracy z dźwiękiem gonów i instrumentów archaicznych dla potrzeb własnych  a także rodziny
do tych osób, które chcą wprowadzać elementy muzykoterapii do swej pracy zawodowej
a także do tych, które już czynnie pracującą z muzyką w zawodzie terapeutów, nauczycieli, opiekunów w sektorach grup nie wykluczonych jak i wykluczonych społecznie (np. ubóstwo, wszelaka niepełnosprawność, demencja starcza, nieprzystosowanych społecznie, i inne).

Na tym etapie uczestnik zaznajamia się z metodyką i dydaktyką w ramach, której uwzględnia się techniki receptywne i aktywne, a także z podstawowymi technikami gry na instrumentach, oraz buduje fundament do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu samodzielnych animacji muzycznych. Szkolenie ma wymiar ogólny, pedagogiczny, muzyko-fizjo-psycho terapeutyczny, kliniczny. Tego rodzaju instrumenty, techniki i metody od wieków wspomagają szeroko rozumiany rozwój społeczny i znajdują doskonałe zastosowanie w wielu dziedzinach tj. miedzy innymi: pedagogika, resocjalizacja, medycyna, terapie zajęciowe i w wielu innych. Aby wziąć udział w szkoleniu uczestnik nie jest zobowiązany posiadać wykształcenia muzycznego, a jedynie mieć ukończone 18 lat.

Podczas trwania warsztatu uczestnik poznaje w teorii i w praktyce:
• Pochodzenie i historię gongów
• Rodzaje i typy gongów
• Przeznaczenie i rolę gongów w profilaktyce i terapii dźwiękiem
• Instrumenty oraz ich dobór w odniesieniu do pracy z dźwiękiem gongów
• Właściwości i wpływ dźwięku gongu na człowieka, na poziomie UMYSŁU/psychiki,  UCZUĆ/emocji, CIAŁA/woli
• Metody i techniki (receptywne i aktywne) w pracy z wibracją gongów w zastosowaniu profilaktycznym jaki i terapeutycznym pod kątem własnej osoby, a także w kontekście zajęć z różnymi grupami pełnoprawnymi /pełnosprawnymi społecznie (tj. środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych, ludzi w podeszłym wieku)  i sesji indywidualnych (z pojedynczymi pacjentami), oraz z różnymi grupami wykluczonymi społecznie ( tj. środowiska,  z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, środowiska uzależnione, skazanych, oraz z demencją starczą)
• ABC grupowej sesji relaksacyjnej zwanej kąpielą w dźwiękach gongów i instrumentów archaicznych – fazy przebiegu sesji
• ABC indywidualnej (z samym sobą) pracy z dźwiękiem gongów – fazy przebiegu sesji
• BHP pracy z dźwiękiem
• Znaczenie roli terapeuty
• Znaczenie i aranżowanie stanowiska pracy oraz adaptacja przestrzeni w której obyć ma się sesja
• Pracę z energią gongów względem biorytmu roku (rytm dnia, tygodnia, miesiąca, roku)

Po odbytym warsztacie uczestnik umie:
• Świadomie wykorzystać dźwięk i instrumenty archaiczne w życiu codziennym.
• Odróżniać rodzaje gongów i stosować  je względem typów, właściwości i ich przeznaczenia
• Posługiwać się różnymi metodami i technikami gry na gongach
• Dobierać i obsługiwać instrumenty adekwatnie do typów gongów i charakteru sesji
• Budować przebieg i strukturę natężenia dźwięku w czasie sesji
• Stymulować samopoczucie swoje jak i pacjentów na poziomie UMYSŁU/psychiki,  UCZUĆ/emocji, CIAŁA/woli
• Przygotować stanowisko pracy i zaadoptować przestrzeń adekwatnie do przewidywanych zajęć (grupowych, indywidualnych, w odniesieniu do osób pełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie)
• Przeprowadzić sesję relaksacyjną zwaną kąpielą w dźwiękach gongów i instrumentów archaicznych, w kontekście własnej osoby, grupy osób pełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz sesji indywidualnych
• Pracować z biorytmem roku w oparciu o gongi i instrumenty archaiczne

W cenie kursu uwzględnione są materiały szkoleniowe: literatura i symboliczny instrument muzyczny

Informacje organizacyjne:
Aby wziąć udział w tego rodzaju szkoleniu uczestnik nie jest zobowiązany posiadać wykształcenia muzycznego, a jedynie mieć ukończone 18 lat. Uczestnik zobowiązany jest wnieść opłatę (przelewem na poniższe konto) nie później jak na 3 dni przed kursem.

Ukończenie pierwszego stopnia daje przepustkę do kontynuowania stopnia drugiego tj. „Nauka improwizacji muzycznej i akompaniamentu w pracy z głosem i ciałem”. Kurs pierwszego stopnia obejmuje ok. 16 godzin warsztatowych (Dwa dni po ok. 8 godz. dziennie – przy kompletnej grupie tj. 10 osób. Przy mniejszej grupie czas może ulec zmianie). Każdorazowe ukończenie kursu potwierdzone jest dyplomem ukończenia poszczególnego stopnia.

Termin kursu: 19-20.03.2015
Miejsce kursu: Wrocław
Koszt kursu:  450 zł – dla osób ubiegających się o fakturę/rachunek koszta warsztatu wzrastają o 150 zł (podatek+koszta operacyjne).
Rodzaj opłaty: Opłatę za kurs prosimy uiścić przelewem do dnia 16.03.2016.
Numer konta bankowego: Przelew proszę kierować na konto:  Millennium Bank: 10 1160 2202 0000 0002 1232 7901
Ilość miejsc: 10. W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w kursie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń
Nocleg: Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwa jest opcja noclegu (nocleg w cenie kursu)
Dodatkowe informacje: Wszelkie szczegółowe informacje na temat kursu, szczegółowego planu zajęć a także noclegu uzyskacie państwo pisząc na poniższy adres mailowy

Zainteresowanych uczestnictwem w kursie I stopnia prosi się o potwierdzenie mailem na adres: wroclaw@twojezycie.org

KONTAKT
Stowarzyszenie”Twoje Życie w Twoich Rękach”
oddział we Wrocławiu
mail: wroclaw@twojezycie.org
tel. 790566968

Organizator kursu: Stowarzyszenie Twoje życie w Twoich Rękach

Instruktor kursu:
Tomasz Niewiadomy – absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Muzycznej – specjalność Muzykoterapia. Absolwent Studium Edukacji Niezależnej Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych – specjalność Pedagogika Waldorfska. Członek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Swoje doświadczenie i wiedzę zgłębiał przez wiele lat (1999-2010 r.)  za granicą kraju, głównie w placówkach antropozoficznych w Niemczech, Szwajcarii a także w Holandii. Pierwsze kroki (2004 r.) z zakresu terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów stawiał u boku Dona Coneraux. Tomasz podąża nurtem sztuki i kreacji organicznej.  Łączy profilaktykę, terapię dźwiękiem z wykorzystaniem gongów oraz instrumentów archaicznych,etnicznych z graniem estradowym, tym samym jest jednym z pionierów w naszym kraju który tworzy sesje/koncerty o charakterze relaksacyjno – rozrywkowym na rzecz integracji społecznej. Pracuje także na rzecz osób niepełnosprawnych. W Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” prowadzi pracownie muzyczną a w ramach niej zespół muzyczny Maszyniści Dźwięku w którego skład wchodzą wyłącznie osoby niepełnosprawne. Prowadzi dla dzieci, młodzieży i dorosłych warsztaty i szkolenia, a także współpracuje stale z licznymi artystami i organizacjami pozarządowymi promującymi szeroko rozumiane zdrowie i ekologie.

Strona internetowa: http://muzykoterapiaorganiczna.wordpress.com/

Facebook – https://www.facebook.com/OrganicArtSyntony/

468 ad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>