Menu nawigacji stron

Mikroorganizmy

Dlaczego warto stosować pożyteczne mikroorganizmy – ProBioEM?

Gleba to ustrój ożywiony. W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia zawartość próchnicy (min. 3%) i bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na 1m² w warstwie ornej od ok. 1,5 do 2,0 kg mikroorganizmów. Ta potężna „naturalna fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze, a przy dominacji pożytecznej mikroflory chroni przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych.

Gleba mineralna – pozbawiona próchnicy, a tym samym zawierająca niewielkie ilości mikroflory, najczęściej o dominacji szkodliwej wobec roślin, nawet bardzo zasobna w azotany, fosforany, związki potasu, magnezu, wapnia i inne, często o odpowiednim pH, jest coraz trudniejsza do uprawy i nie tworzy właściwych warunków do życia roślin.

Opisany powyżej stan rzeczy można realnie i niskim kosztem korygować. Temu właśnie służą kompozycje pożytecznych mikroorganizmów EmFarma™, EmFarma Plus™, Ema5, ApiFarma™, ApiBioFarma™, Pro-Biotyk (em15) – efektywne, naturalne, zdrowe, bezpieczne dla życia człowieka i roślin.

Pożyteczne mikroorganizmy zawarte w kompozycjach EmFarma, EmFarma Plus™ przywracają w mikroflorze gleby najbardziej optymalne warunki rozwoju uprawianych roślin. Przede wszystkim regenerują glebę, odtwarzając jej siłę rodną. Przyspieszają rozkład materii organicznej. Aktywizują i stabilizują procesy próchnicotwórcze. Wypierają zagniwanie.

Gleba odzyskuje zdolność samooczyszczania się z substancji szkodliwych, toksycznych. Zdecydowanie poprawia się jej struktura, a przez to regulują się stosunki powietrzno-wodne. Dzięki odbudowującej się strukturze gruzełkowatej gleby, roślina ma szansę na silniejszą rozbudowę swojego systemu korzeniowego.

Po zastosowaniu pożytecznych mikroorganizmów roślina wytwarza znacznie większą ilość włośników i może intensywniej pobierać substancje odżywcze. Uaktywnione przez nie drobnoustroje będące w glebie, przekształcają niedostępne formy składników pokarmowych w formy łatwo przyswajalne. Wiążą azot atmosferyczny i wprowadzają w obieg kompleks pierwiastków (a nie tylko NPK, czy też wybrane makro lub mikroelementy) niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.

EmFarma™ i EmFarma Plus™ do gleby skutkuje wyparciem drobnoustrojów szkodliwych wobec roślin, co pozwala między innymi na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie z agrotechniki stosowania zapraw chemicznych.

Dodatkową zaletą działania wymienionych kompozycji jest detoksykacja gleby z pozostałości po pestycydach oraz dezaktywacja metali ciężkich, dzięki czemu substancje te nie przedostają się do roślin.

Z powyższych powodów radość stosowania w swoim ogrodzie, na działce, w sadzie pożytecznych mikroorganizmów będzie naprawdę wielka. Nasze ulubione roślinki będą pełniej ubarwione, bardziej witalne, przez co lepiej odpierające atak chorób i szkodników. Plony będą na pewno smaczniejsze, zdrowsze, równomiernie rozwinięte i jednakowo duże. Warzywa i owoce dłużej będą utrzymywały naturalną jędrność i świeżość.

Dlatego praca w ogrodzie z zastosowaniem pożytecznych mikroorganizmów może nam dać prawdziwą radość i przyjemność. Udane zaszczepienie gleby pożytecznymi mikroorganizmami będzie skutkowało trwałą poprawą żyzności gleby, która zgodnie z prawami Natury wyda z siebie zdrowe bardzo odżywcze, smaczne, pachnące i trwałe plony: np. owoce i warzywa. Znajdziemy w nich więcej witamin i przeciwutleniaczy niżeli w pozostałych. Rośliny będą rosły równomiernie i osiągną rozmiar optymalny dla danego gatunku pod względem genetycznym.

W pierwszym roku stosowania nie wszystkie zmiany będą natychmiast zauważalne, ponieważ gleba regeneruje się dosyć wolno. Jednakże osoby obeznane ze swoim ogródkiem, czy też działką i mające „wprawne oko” dosyć szybko zauważą, gdzie zostały zastosowane pożyteczne mikroorganizmy.

Dlatego stosowanie pożytecznych mikroorganizmów w uprawach naszych sadów, ogrodów, ogródków i działek należy rozpocząć od zaszczepienia gleby. Czynność tę wykonujemy zawsze przed siewem, sadzeniem, poprzez oprysk i wymieszanie z glebą. Ilość EmFarma Plus™ jaką należy zastosować zależy od:

– Struktury gleby;

– Przedplonu lub poplonu

– Stosowanego nawożenia organicznego

– Rodzaju planowanej uprawy głównej

Mając powyższe na uwadze ilość ta zawiera się od 1,5 do 3,0 litrów EmFarma Plus™/100 m2 naszego ogródka. Wyższe dawki stosuje się na glebach zdegra-dowanych zawierających poniżej 1% próchnicy. Zaleca się by w pierwszych latach wdrażania ProBio technologii mikroorganicznej stosować zwiększone dawki EmFarma Plus™ do gleby. Od 3-4 roku można stopniowo dawki zmniejszać. Tam gdzie gleba nawożona jest własnym kompostem, obornikiem, gnojowicą przefermentowaną z EmFarma, można ograniczyć dawki EmFarma podawanego do gleby.

Zawsze kiedy rozpoczyna się wdrażanie EmFarma i EmFarma Plus™ do uprawy należy systematycznie ograniczać nawożenie nawozami sztucznymi, stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, a także dolistne zasilanie i stosowanie stymulatorów wzrostu.

Człowiek

Zdrowa flora jelitowa składa się z 400 różnych szczepów mikroorganizmów. Żyją one z nami w symbiozie i są bardzo ważne dla naszego zdrowia. Jako niemowlęta przychodzimy na świat sterylni i dopiero poprzez kontakt w czasie porodu i karmienia piersią otrzymujemy pierwsze bakterie jelitowe. Zasiedlają one jelito jak trawiasty dywan. Zdrowe środowisko flory jelitowej może zmienić się wskutek stresu oraz innych negatywnych czynników w taki sposób, że zmienia się naturalna struktura flory jelitowej. Mogą się wtedy nadmiernie rozmnażać takie bakterie, które w swoim metabolizmie fermentują i produkują kwaśne substancje. Takie produkty rozkładu mogą niekorzystnie wpływać na metabolizm. Potocznie mówi się wtedy o »nadkwasocie«.

Zdrowe trawienie polepsza bio-dyspozycyjność wielu ważnych substancji życiowych, które przyjmujemy wraz z pokarmem, na przykład niektórych substancji mineralnych, jak wapno, magnez, żelazo, cynk oraz miedź i witaminy, które częściowo zostaną nawet wytworzone we florze jelitowej. Wreszcie zrównoważona flora jelitowa ma duże znaczenie dla naszego systemu odpornościowego. Codziennie mamy do czynienia z niepożądanymi substancjami, które dostają się do naszego organizmu poprzez powietrze, lub pokarm. Mechanizmy obronne organizmu zajmują się tymi substancjami i wiele z nich zostaje zneutralizowanych. Zdrowa flora jelitowa zapobiega rozprzestrzenianiu się: wirusów, pasożytów, zarodników grzybów.

Zwierzęta

Obecność pożytecznych mikroorganizmów rozstrzyga o dobrostanie zwierząt. Wszędzie tam gdzie warunki odbiegają od naturalnie sprzyjających rozwojowi zwierząt zastosowanie wymienionych kompozycji bezsprzecznie wpłynie na poprawę ich zdrowia i stanu otoczenia. Dobrostan zwierząt jest ściśle powiązany z jakością wody oraz pokarmu dostarczanych zwierzętom.

Kompozycje pożytecznych mikroorganizmów sprzyjają polepszeniu i utrzymaniu dobrostanu zwierząt poprzez:

• poprawę procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia;

• wzmacnianie kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych;

• likwidację grzybic i chorób skóry;

• ograniczanie występowania biegunki;

• eliminację źródeł chorób dróg oddechowych;

• ograniczanie występowania stanów zapalnych;

• łagodzenie przebiegu zatruć pokarmowych;

• usuwanie przyczyn emisji odorów przez wypieranie gnicia ułatwiając utrzymanie w czystości kojców, klatek, bud, wolier, etc.;

• redukcja populacji insektów, w tym much, muszek i komarów

• zwalczanie populacji mikroorganizmów chorobotwórczych (salmonella, enterokoki, bakterie coli) poprzez ograniczanie warunków ich rozwoju;

• zmniejszanie i usuwanie potrzeby stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących;

• rewitalizację wody.

Rośliny

• poprawa korzenienia się roślin;

• zwiększenie odporności na suszę, patogeny i szkodniki;

• silniejszy wzrost i wigor;

• obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców;

• wyższe i zdrowsze plony;

• poprawa wyglądu, zapachu i smaku;

• równe, szybkie, silne kiełkowanie po zaprawieniu materiału siewnego i nasadzeniowego;

• zmniejszenie potrzeby nawadniania;

• zwiększenie trwałość bulw, kłączy, owoców i warzyw, poprawa ich jędrności i ograniczanie podatności na zagniwanie;

• wypieranie zagniwania z przechowywanych płodów w przechowalniach, magazynach, kopcach.

Gleba

ProBio Emy biorą czynny udział w najważniejszym procesie, jaki zachodzi w glebie. Proces ten nosi nazwę „metabolizmu gleby” i przyczynia się do tego, że rokrocznie cała masa organiczna trafiająca do gleby w postaci resztek roślinnych (liści, chwastów, łętów…) zostaje przetworzona w dającą żyzność próchnicę. Nie od dzisiaj bowiem wiadomo, że wysoki poziom próchnicy warunkuje prawidłowy wzrost roślin. Próchnica jest dostarczycielem wszelkich niezbędnych substancji wzrostowych, jest zapasem makro i mikroelementów, które są uruchamiane w glebie w miarę potrzeb.

To proste zjawisko zostało zatracone poprzez nadmierne, nieracjonalne stosowanie środków chemicznych, które nie tylko zabijają pożyteczne mikroorganizmy w glebie ale również przyczyniają się do powstawania nowych, odpornych, szkodliwych drobnoustrojów i owadów.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nasze preparaty są nieszkodliwe dla środowiska i człowieka, można je stosować w uprawach ekologicznych i uprawach specjalnych (tytoń, owoce i warzywa dla dzieci).

Gleba pozbawiona mikroorganizmów zamiera, staje się nieproduktywna, co prowadzi do zjawiska powszechnie znanego pod nazwą „zmęczenia gleb”, które powoduje utratę około 25% plonów. W tym miejscu należy się zastanowić nad tym, czy Świat w dobie nękającego ludzkość głodu stać na tak duże straty? Jak długo jeszcze organizmy ludzi będą w stanie opierać się nowo powstałym, zjadliwym szczepom bakterii? Na te pytania odpowiedź przyniesie przyszłość, ale mamy nadzieję, że dzięki nowym biotechnologiom ilość pożytecznej mikroflory w środowisku glebowym zostanie odbudowana do poziomu gwarantującego równowagę mikrobiologiczną.

Stosowanie ProBiotechnologii wymaga nowego podejścia do uprawy roślin, wymaga zwrócenia większej uwagi na procesy zachodzące w glebie i ich wpływ na rozwój roślin. Dzięki ProBio Emom możemy w naturalny, nieszkodliwy dla środowiska sposób poprawiać jakość gleby, wpływać na jej produktywność. Część mikroorganizmów zawartych w ProBio Emach jest w stanie wzbogacać glebę w azot atmosferyczny i wydzielać do podłoża szereg związków pobudzających wzrost, obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców. Dodatkowo mikroorganizmy chronią roślinę przed rozwojem chorób i inwazją szkodników – wzbudzając w niej produkcję fitoncydów – naturalnych substancji obronnych. Niezwykle istotną cechą mikroorganizmów jest ich naturalna zdolność do detoksykacji środowiska, dzięki czemu uwalniają glebę z pozostałości pestycydów i innych środków chemicznych.

W wyniku działalności mikroorganizmów gleba osiąga (przyjmuje) strukturę gruzełkowatą. Ta cecha jest w praktyce najszybciej zauważalna, a potrzebna szczególnie tam, gdzie gleba jest zbita i trudna do uprawy. W procesach próchnicznych powstaje duża ilość związków wiążących wodę. Dzięki temu gleba bogata w mikroorganizmy jest w stanie „zatrzymać” o wiele większe ilości wody niezbędnej dla wzrostu roślin. Jest to cecha niezmiernie istotna w okresach suszy…cecha, która nabiera szczególnego znaczenia w dobie ocieplającego się klimatu. Brak mikroorganizmów powoduje, że gleba, która powinna być dla roślin źródłem życia, staje się źródłem szkodników i siedliskiem chorób, którym schronienie dają nieprzetworzone resztki materii organicznej. Dodatek pożytecznej mikroflory wypiera szkodliwe drobnoustroje oraz niszczy siedliska owadów.

Dom – ProBio Puder i Ceramika

ProBio Puder służy m.in. do tworzenia korzystnych warunków dla dominacji pożytecznych mikroorganizmów. Posiada właściwości organicznego nawozu, który uaktywnia pożyteczne mikroorganizmy przyśpieszając rewitalizację gleby. Wytwarzana próchnica dobrze magazynuje substancje pokarmowe zapobiegając ich wypłukaniu. ProBio puder rozkłada znajdujące się w glebie toksyny i pozostałości pestycydów.

Koraliki ceramiczne umieść w wazonie, w którym trzymasz kwiaty, zapobiegnie to powstawaniu osadu na wewnętrznych ściankach wazonu i przedłuży świeżość kwiatów. Stosujemy 2-3 koraliki na wazon (dwulitrowy).

Ceramiczne bransoletki zakładane (wystarczy na noc) na nogi – powyżej kostki, nadgarstków, czy też na szyję emitują długofalowe promieniowanie podczerwone przeciwdziałając sztywnieniu i przykurczom kończyn, redukują ból i uczucie zmęczenia. ProBio Ceramika (koraliki) i EmFarma w zapobieganiu przykrym zapachom w lodówce, kredensie i szafkach na obuwie ProBio Ceramika (koraliki) przeciwdziałają nieprzyjemnym zapachom w lodówce i kredensie. Należy je umieszczać tam gdzie przechowujemy artykuły spożywcze wydzielające szczególnie intensywny zapach. Stosujemy 5-6 koralików na półkę. Wskazane jest także dodawanie niewielkiej ilości EmFarma (1-2 łyżki stołowe) do surówek i sałatek (przedłużają świeżość i poprawiają walory smakowe). Do mycia (w zależności od stopnia wykorzystania kubatury raz na 2 – 4 tyg.) lodówki stosujemy EmFarma w uwodnieniu 1:50.

Kilka koralików umieścić w szafce na buty w celu usunięcia przykrego zapachu i wilgoci. Należy również umieścić 2-3 koraliki w każdym bucie po uprzednim zawinięciu ich w kawałek tkaniny. Opryskać buty wewnątrz roztworem EmFarma w uwodnieniu 1:9.

ProBio Ceramika (koraliki) w uzdatnianiu wody do picia. Stosujemy 4-5 szt. koralików na 2-3 litry wody. Po 3 godzinach woda jest gotowa do picia. Należy używać naczyń szklanych, ceramicznych lub plastikowych, a unikać aluminiowych. W wyniku synergicznego działania koralików woda ulega aktywacji energetycznej i nabiera cech wody ożywionej. ProBio ceramika (koraliki) pochłania również substancje zawarte w wodzie. Wypalona ceramika emituje promieniowanie podczerwone dalekiego zakresu o wysokiej emisyjności. Wrzucenie 4-5 szt. koralików ceramicznych do czajnika spowoduje, że na jego ściankach ograniczy się osadzanie kamienia.

ProBio Ceramika (koraliki) i EmFarma w praniu, zmywaniu oraz podnoszeniu wydajności cieplnej kuchenek gazowych, a także w utrzymaniu czystości i higieny domu.

Po zastosowaniu koralików cząsteczki wody stają się mniejsze, dzięki czemu efektywność procesu prania wzrasta. Włóż koraliki do woreczka lub skarpety wraz z kilkoma korkami w celu uniemożliwienia zalegania w dolnej części bębna pralki. Ważne jest, aby tak sporządzone zawiniątko utrzymywało się na powierzchni wody. Brud staje się łatwiejszy do usunięcia, a we wnętrzu pralki nie odkłada się kamień. Do płukania dolewamy ok. 50-70 ml EmFarma. Probiotyczne mikroorganizmy detoksykują pozostałości detergentów. Zalecamy szczególnie dla osób cierpiących na alergie.

Poprzez umieszczenie koralików nanizanych na żyłce w spłuczce wyeliminujemy korozję i zacieki na muszli. Osiągniemy jeszcze lepszy efekt dodając EmFarma w łącznej dawce 1 litr/1m3 przepływającej wody. Podobnie możemy postąpić z wanną, brodzikiem i zabrudzoną terakotą. EmFarma nadają się też do mycia okien, które spryskujemy roztworem w proporcji 1:1. Należy podkreślić, że dodatek EmFarma udrażnia trakcje kanalizacyjną i eliminuje zagniwanie nie dopuszczając do emisji odoru.

Umieszczając pierścień wykonany z nanizanych na drut koralików wokół palnika gazowego podniesiemy wydajność termiczną naszej kuchenki – barwa płomienia palnika stanie się bardziej błękitna.

Doskonałe efekty uzyskujemy stosując EmFarma do mycia naczyń. Do zmywarki w miejsce kostki wlewamy ok. 50 ml EmFarma. Jeśli naczynia myjemy np. Ludwikiem to mieszamy dany płyn z EmFarma 1:1. (temperatura wody do 40oC). Naczynia przypalone lub okopcone czyścimy samym EmFarma (bez rozcieńczania). Kominki i urządzenia do ich obsługi czyścimy podobnie. EmFarma dolewamy również do wody którą zmywamy stoły, ławy, lodówkę, itp. w ilości 2-3 łyżki stołowe na jedną miednicę z wodą do mycia (niechlorowaną). Do oczyszczania powietrza (po gościach, którzy palą papierosy, po przypaleniu np. mleka na kuchni itp.) lub mebli w tym tapicerowanych używamy EmFarma 1:20 (50 ml na 1 litr wody). Szczególnie zaleca się zamgławianie pomieszczeń w przypadku występowania dolegliwości alergicznych.

Jeśli na naszych ścianach czy suficie pojawia się pleśń to te miejsca spryskujemy samymi EmFarma i po kilkunastu minutach ścieramy. Następnie miejsce oczyszczone ponownie zamgławiamy. Czynność tę wykonujemy co kilka miesięcy, aż do całkowitej likwidacji.

Stosowaniu EmFarma towarzyszy zapach zakwasu, przefermentowanych jabłek. Zapach ten nie wszystkim kojarzy się z tradycyjnymi podpiwkami i zakwasem czy też kiszonkami. Ważne jest to, że zawsze znika po kilkunastu minutach!!!

ProBio Ceramika (koraliki) rozgrzewa nasze ciało od środka. Zdarza się, że nawet gdy kąpiemy się w gorącej wodzie, nasze ciało pozostaje chłodne. Koraliki włożone do kąpieli emitują promieniowanie podczerwone dalekiego zakresu i pozwalają mu wniknąć w głąb naszego ciała. Sprawia to, że czujemy, jakby coś rozgrzało nas od środka. Ten rodzaj kąpieli zalecany jest osobom, które cierpią na: zesztywnienie obręczy barkowej, bóle mięśni, bóle kręgosłupa, zaburzenia krążenia krwi.

Koraliki w kąpieli można wesprzeć lub zastąpić dodatkiem 100 ml EmFarma. EmFarma poprzez swoje silne właściwości antyoksydacyjne mogą wpływać hamująco na procesy zapalne. Obserwacje własne z zastosowaniem EmFarma wskazują na skuteczność w niektórych dermatozach. Po zastosowaniu roztworu EmFarma na wykwity łuszczycowe u pacjentki, która dodatkowo odczuwała uporczywy świąd skóry, uzyskano całkowite ustąpienie uczucia świądu po 12 godzinach, a wykwity łuszczycowe uległy spłaszczeniu po tygodniu stosowania preparatu zewnętrznie, po 3-ch tygodniach ustapiły całkowicie. Świąd nie jest charakterystyczny dla łuszczycy, ale w około 20% przypadków towarzyszy wykwitom skórnym. Ogromne nadzieje, budzi więc zastosowanie EmFarma w atopowym zapaleniu skóry, gdzie uporczywy świąd skóry zawsze oprócz zmian rumieniowych towarzyszy objawom skórnym.

Podobne efekty uzyskano u kilku innych chorych na łuszczycę i łojotokowe zapalenie skóry, a także w pojedynczych przypadkach u chorych z kontaktowym zapaleniem skóry z podrażnienia i trądziku pospolitym. W przypadku trądzika pospolitego o średnim stopniu nasilenia, czas potrzebny na ustąpienie grudek rumieniowych był najdłuższy w porównaniu do innych schorzeń (7 tygodni). Nikt nie zgłaszał efektów ubocznych. Jest to zbyt mała grupa, by móc wyciągnąć obiektywne wnioski, dlatego też istnieje konieczność badań klinicznych. Zastosowanie EmFarma może okazać się skuteczną terapią wspomagającą, dzięki której skróceniu ulegnie czas i koszty leczenia.

Bardzo dobre efekty uzyskujemy płucząc włosy po farbowaniu wodą, a następnie roztworem EmFarma w proporcji 1:50. Czynność tę wykonywać po każdym myciu włosów – niezależnie czy się farbuje czy tylko myje.

Wszędzie gdzie mowa o użyciu EmFarma w domu jest to rozwiązanie najprostsze, ale dla wielu Pań uciążliwe z racji na specyficzny zapach wydzielany przez metabolity bakterii kwasu mlekowego. W niedługim czasie EmFarma zostanie zastąpiony nową generacją preparatu o nazwie Bio Klean specjalnie opracowanej kompozycji mikroorganizmów wraz z naturalnymi dodatkami specjalnie do domowego użytku i pozbawionej uciążliwego zapachu.

Z kolei tam gdzie podejmowane są próby użycia EmFarma na skórze, lepiej jest korzystać z certyfikowanego suplementu diety SCD ProBiotica™, doskonale spełniającego te same funkcje. W trakcie badań jest specjalna nowa kompozycja mikroorganizmów do takiego użycia.

(źródło: http://www.probiotics.pl)