Menu nawigacji stron

Kurs profilaktyki i terapii dźwiękiem – Stopień I – Gliwice lub Wrocław, 27-28.04.2013

Kurs profilaktyki i terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów oraz instrumentów archaicznych i etnicznych

Tworzenie sesji relaksacyjnych i medytacji z dźwiękiem oraz improwizacji muzycznej i akompaniamentu w pracy z głosem i ciałem

 

Kurs Mobilny z zakresu profilaktyki i terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów i instrumentów archaicznych.
Stopień I – Nauka prowadzenia sesji relaksacyjnej i medytacji z dźwiękiem
GLIWICE lub WROCŁAW –  27-28.04.2013

 

Pierwszy stopień kursu mobilnego to dwa dni praktycznego warsztatu który obejmuje całościowo 18 godzin (9 godz. dziennie) profesjonalnie przeprowadzonych pod kątem metodyczno dydaktycznym zajęć z zakresu profilaktyki i terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów i instrumentów archaicznych.

Stopień pierwszy jest pierwszym z dwóch stopni kursu mobilnego i skierowany jest do wszystkich tych którzy pragną na poziomie podstawowym zgłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie pracy z pierwotną wibracją gonów i instrumentów archaicznych. Ta forma kursu w szczególności skierowana jest do tych uczestników którzy nie mają możliwości, czy też potrzeby uczestniczenia w kursie całościowym. Uczestnik może zakończyć szkolenie na stopniu pierwszym bez konieczności, choć z możliwością kontynuacji stopnia drugiego.

Kurs stopnia pierwszego daje uczestnikowi narzędzia i buduje fundament do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu – za pomocą gongów i instrumentów archaicznych – samodzielnych seansów relaksacyjnych oraz medytacyjnych w kontekście własnej osoby, grupy osób pełnosprawnych, wykluczonych społecznie, oraz sesji indywidualnych.
Kurs ten przeznaczony jest dla wszystkich tych zainteresowanych – bez względu na płeć, wyznanie czy narodowość – którzy stawiają swe pierwsze kroki w zagadniętym temacie. Aby wziąć udział w tego rodzaju warsztacie uczestnik nie jest zobowiązany posiadać wykształcenie muzyczne, a jedynie mieć ukończone 18 lat, chęci i pragnienie poznania pierwotnych dobroczynnych właściwości dźwięków, które w przystępny sposób za pomącą kursu uczestnik może zgłębić.

Pierwszy stopień kursu stwarza nam szanse abyśmy stojąc u progu naszej muzycznej przygody służebnie mogli zanurzyć się w tajemnice najsilniej rezonującego instrumentu jaki istnieje na naszej planecie, i wejścia w nurt pierwotnego rezonansu kreując społeczną jak i swoją własną przestrzeń życiową w harmonii z samym sobą i otaczającą nas przestrzenią. Gongi od 6 tyś. lat towarzyszą i wspierają szeroko rozumiany rozwój całej ludzkości, stając sie mistycznym wehikułem w podróży do źródeł naszej samorealizacji.

Podczas trwania warsztatu uczestnik poznaje w teorii i w praktyce:

• Pochodzenie i historię gongów
• Rodzaje i typy gongów
• Przeznaczenie i rolę gongów w profilaktyce i terapii dźwiękiem
• Instrumenty oraz ich dobór w odniesieniu do pracy z dźwiękiem gongów
• Właściwości i wpływ dźwięku gongu na człowieka, na poziomie UMYSŁU/psychiki, UCZUĆ/emocji, CIAŁA/woli
• Metody i techniki (receptywne i aktywne) w pracy z wibracją gongów w zastosowaniu profilaktycznym jaki i terapeutycznym pod kątem własnej osoby, a także w kontekście zajęć z różnymi grupami pełnoprawnymi /pełnosprawnymi społecznie (tj. środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych, ludzi w podeszłym wieku) i sesji indywidualnych (z pojedynczymi pacjentami), oraz z różnymi grupami wykluczonymi społecznie ( tj. środowiska, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, środowiska uzależnione, skazanych, oraz z demencją starczą)
• ABC sesji relaksacyjnej zwanej kąpielą w dźwiękach gongów i instrumentów archaicznych – fazy przebiegu sesji
• ABC medytacji z dźwiękiem gongów – fazy przebiegu medytacji
• BHP pracy z dźwiękiem
• Znaczenie roli terapeuty
• Znaczenie i aranżowanie stanowiska pracy oraz adaptacja przestrzeni w której obyć ma się sesja
• Pracę z energią gongów względem biorytmu roku (rytm dnia, tygodnia, miesiąca, roku)
• Że świat jest dźwiękiem, i instrumentem w rekach „STwórcy” 😉

Po odbytym warsztacie uczestnik umie:

• Odróżniać rodzaje gongów i stosować je względem typów, właściwości i ich przeznaczenia
• Posługiwać się różnymi metodami i technikami gry na gongach
• Dobierać i obsługiwać instrumenty adekwatnie do typów gongów i charakteru sesji
• Budować przebieg i strukturę natężenia dźwięku w czasie sesji
• Stymulować samopoczucie swoje jak i pacjentów na poziomie UMYSŁU/psychiki, UCZUĆ/emocji, CIAŁA/woli
• Przygotować stanowisko pracy i zaadoptować przestrzeń adekwatnie do przewidywanych zajęć (grupowych, indywidualnych, w odniesieniu do osób pełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie)
• Przeprowadzić sesję relaksacyjną zwaną kąpielą, oraz medytację w dźwiękach gongów i instrumentów archaicznych, w kontekście własnej osoby, grupy osób pełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz sesji indywidualnych
• Pracować z biorytmem roku w oparciu o gongi i instrumenty archaiczne

Opłata za pierwszy stopień kursu to inwestycja 400 zł.

Po odbytym kursie uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu I stopnia z zakresu profilaktyki i terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów i instrumentów archaicznych. Ukończenie pierwszego stopnia daje przepustkę do kontynuowania stopnia drugiego.

Wszelkie odpowiedzi i szczegółowe informacje na temat kursu uzyskacie pisząc na poniższy adres mailowy

KONTAKT 
Natalia Białowąs
534941810
509220444
n.bialowas@twojezycie.org

Organizator kursu: Stowarzyszenie Twoje życie w Twoich Rękach
Instruktor kursu: Tomasz Niewiadomy – http://muzykoterapiaorganiczna.wordpress.com/

 

260273_156131311123831_3096200_n

Kurs z zakresu profilaktyki i terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów oraz instrumentów archaicznych i etnicznych, to 4 dni praktycznego uzupełnionego teorią warsztatu który obejmuje całościowo 36 godziny profesjonalnie przeprowadzonych pod kontem metodyczno dydaktycznym zajęć (9 godz. dziennie). Kurs obejmuje dwa stopnie, które choć nie są zależne od siebie to jednak składają się na całość kursu. Stopień pierwszy to nauka opanowania podstawowych technik gry na gongu oraz nauka tworzenia sesji relaksacyjnych i medytacji z dźwiękiem w oparciu o gongi i instrumenty archaiczne. Stopień drugi to nauka improwizacji muzycznej w kontekście koncertu oraz nauka akompaniamentu w pracy z głosem i ciałem z wykorzystaniem gongów i instrumentów archaicznych oraz etnicznych. Kurs ten można zrealizować na dwa sposoby, w formie mobilnej oraz stacjonarnej. Różnica między dwoma formami kursu polega na tym że mobilny kurs realizowany jest podczas dwóch oddzielnych spotkań weekendowych nie koniecznie w tych samych miejscach, i z reguły w nie regularnych odstępach czasu. Z kolei kurs stacjonarny prowadzony jest intensywnie ciągiem dzień po dniu przez 4 dni w jednym stałym miejscu. Kurs z zakresu profilaktyki i terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów oraz instrumentów archaicznych i etnicznych przeznaczony jest dla wszystkich tych zainteresowanych – bez względu na płeć, wyznanie czy narodowość – którzy stawiają swe pierwsze kroki w zagadniętym temacie. Aby wziąć udział w tego rodzaju szkoleniu uczestnik nie jest zobowiązany posiadać wykształcenie muzyczne, a jedynie mieć ukończone 18 lat, chęci i pragnienie poznania pierwotnych dobroczynnych właściwości dźwięków, które w przystępny sposób za pomącą kursu uczestnik może zgłębić. Gongi od 6 tyś. lat towarzyszą i wspierają szeroko rozumiany rozwój całej ludzkości, stając sie mistycznym wehikułem w podróży do źródeł naszej samorealizacji.

 

Charakterystyka Kursu – Forma Mobilna

Kurs ten charakteryzuje się tym że każdy stopień realizowany jest z osobna w okresie weekendowym. Dwa weekendy po 18 godzin.  Kursy weekendowe trwają dwa dni (sobota, niedziela) dwa dni po 9 godzin. Stopnie nie muszą przebiegać weekend po weekendzie. Realizacja kolejnego stopnia zależna jest od determinacji samej grupy jak i wolnych terminów prowadzącego. Ta forma kursu w szczególności skierowana jest do uczestników którzy nie mają możliwości, czy też potrzeby uczestniczenia w kursie całościowym mobilnym lub stacjonarnym.  Atutem realizacji tej formy kursu jest to, że uczestnik sam z różnych przyczyn może zadecydować na jakim etapie chce przerwać szkolenie, a następnie jeżeli przyszła by na to ochota ponownie do jego kontynuacji powrócić. Kursy te najczęściej odbywają się w miejscu zamieszkania uczestnika. Każdy stopień z osobna potwierdzony jest certyfikatem ukończenia poszczególnego stopnia. Koszt kursu poszczególnego stopnia to każdorazowo 400 zł

 

Charakterystyka Kursu – Forma Stacjonarna.

Kurs Stacjonarny charakteryzuje się tym że prowadzony jest intensywnie ciągiem dzień po dniu przez 4 dni w jednym i tym samym miejscu. Najczęściej w formie wyjazdowej, w gospodarstwach agroturystycznych i ośrodkach do tego przystosowanych. Przez 4 dni po 9 godzin dziennie ciągłego kursu uczestnik nabywa kompletną wiedzę i umiejętności które przewidziane są w programie stopnia pierwszego i drugiego. Ta forma kursu w szczególności skierowana jest do uczestników którzy pragną intensywnie w skupieniu  z dala od zgiełku i trosk życia codziennego najczęściej w ustronnych okolicznościach przyrody poznać techniki i metody w pracy z szeroko pojętym dźwiękiem gongów i pozostałych instrumentów. Atutem tej formy kursu jest praca dynamiczna i całościowa połączona z kilkudniowym –  być może nawet rodzinnym – odpoczynkiem.

Uczestnik kończy warsztat z dyplomem ukończenia kursu kompletnego ze stopniem I i II. Koszt kursu stacjonarnego 800 zł

 

OPIS I CHARAKTERYSTYKA STOPNI

 

Stopień I – nauka tworzenia sesji relaksacyjnych i medytacji z dźwiękiem

Pierwszy stopień skierowany jest do wszystkich tych którzy pragną na poziomie podstawowym zgłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie pracy z pierwotną wibracją gonów i instrumentów archaicznych. Na tym etapie uczestnik zaznajamia się podstawowymi technikami gry na gongu i instrumentach, oraz buduje fundament do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu samodzielnych seansów relaksacyjnych oraz medytacyjnych w kontekście własnej osoby, grupy osób pełnosprawnych, wykluczonych społecznie, oraz sesji indywidualnych.

Pierwszy stopień stwarza nam szanse abyśmy stojąc u progu naszej muzycznej przygody służebnie mogli zanurzyć się w tajemnice najsilniej rezonującego instrumentu jaki istnieje na naszej planecie, i wejścia w nurt pierwotnego rezonansu kreując społeczną jak i swoją własną przestrzeń życiową w harmonii z samym sobą i otaczającą nas przestrzenią. Ukończenie pierwszego stopnia daje przepustkę do kontynuowania stopnia drugiego. Kurs pierwszego stopnia obejmuje 18 godzin warsztatowych (dwa dni po 9 godz. dziennie)

 

Podczas trwania warsztatu uczestnik poznaje w teorii i w praktyce:

 • Pochodzenie i historię gongów
 • Rodzaje i typy gongów
 • Przeznaczenie i rolę gongów w profilaktyce i terapii dźwiękiem
 • Instrumenty oraz ich dobór w odniesieniu do pracy z dźwiękiem gongów
 • Właściwości i wpływ dźwięku gongu na człowieka, na poziomie UMYSŁU/psychiki,  UCZUĆ/emocji, CIAŁA/woli
 • Metody i techniki (receptywne i aktywne) w pracy z wibracją gongów w zastosowaniu profilaktycznym jaki i terapeutycznym pod kątem własnej osoby, a także w kontekście zajęć z różnymi grupami pełnoprawnymi /pełnosprawnymi społecznie (tj. środowiska dzieci, młodzieży, dorosłych, ludzi w podeszłym wieku)  i sesji indywidualnych (z pojedynczymi pacjentami), oraz z różnymi grupami wykluczonymi społecznie ( tj. środowiska,  z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, środowiska uzależnione, skazanych, oraz z demencją starczą)
 • ABC sesji relaksacyjnej zwanej kąpielą w dźwiękach gongów i instrumentów archaicznych – fazy przebiegu sesji
 • ABC medytacji z dźwiękiem gongów – fazy przebiegu medytacji
 • BHP pracy z dźwiękiem
 • Znaczenie roli terapeuty
 • Znaczenie i aranżowanie stanowiska pracy oraz adaptacja przestrzeni w której obyć ma się sesja
 • Pracę z energią gongów względem biorytmu roku (rytm dnia, tygodnia, miesiąca, roku)
 • Że świat jest dźwiękiem, i instrumentem w rekach „STwórcy”  😉

 

Po odbytym warsztacie uczestnik umie:

 • Odróżniać rodzaje gongów i stosować  je względem typów, właściwości i ich przeznaczenia
 • Posługiwać się różnymi metodami i technikami gry na gongach
 • Dobierać i obsługiwać instrumenty adekwatnie do typów gongów i charakteru sesji
 • Budować przebieg i strukturę natężenia dźwięku w czasie sesji
 • Stymulować samopoczucie swoje jak i pacjentów na poziomie UMYSŁU/psychiki,  UCZUĆ/emocji, CIAŁA/woli
 • Przygotować stanowisko pracy i zaadoptować przestrzeń adekwatnie do przewidywanych zajęć (grupowych, indywidualnych, w odniesieniu do osób pełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie)
 • Przeprowadzić sesję relaksacyjną zwaną kąpielą, oraz  medytację w dźwiękach gongów i instrumentów archaicznych, w kontekście własnej osoby, grupy osób pełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz sesji indywidualnych
 • Pracować z biorytmem roku w oparciu o gongi i instrumenty archaiczne

 

317915_440167256053567_895996445_n

 

Stopień II – nauka improwizacji muzycznej i akompaniamentu w pracy z głosem i ciałem

Drugi stopień skierowany jest do wszystkich tych którzy pragną na poziomie podstawowym zgłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie szeroko pojętej animacji arteterapeutycznej (muzyka, śpiew, ruch). Na tym etapie uczestnik buduje fundament do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w tworzeniu samodzielnych koncertów muzycznej improwizacji oraz tworzenia akompaniamentu pod kątem własnej osoby oraz grup warsztatowych pracujących z głosem oraz ciałem. Stopień drugi uaktywnia i rozwija naszą indywidualną i grupową intuicję. Intuicję która inspiruje nas na każdej płaszczyźnie naszego życia i staje się mostem miedzy nami i naszym wewnętrznym przewodnikiem, a także daje radość z kreatywnego obcowania we wspólnym a zarazem osobliwym rezonansie. Stopień drugi stwarza możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia swoich umiejętności zdobytych podczas kursu pierwszego stopnia. Kurs drugiego stopnia obejmuje 18 godzin warsztatowych (dwa dni po 9 godz. dziennie)

 

Podczas trwania warsztatu uczestnik poznaje w teorii i w praktyce:

 • Elementy i strukturę dzieła muzycznego – elementy porządkujące materiał dźwiękowy
 • Instrumenty oraz ich podział względem 4 żywiołów,  i ich dobór w odniesieniu do przewidywanych zajęć – względem koncertu improwizacji muzycznej jak i akompaniamentu w zajęciach z głosem oraz ciałem.
 • Właściwości i wpływ improwizacji muzycznej na jednostkę i grupę względem koncertu jak i akompaniamentu w zajęciach z głosem oraz ciałem
 • Metody i techniki (receptywne i aktywne) w zastosowaniu profilaktycznym jaki i terapeutycznym pod kątem własnej osoby, a także z różnymi grupami wykluczonymi społecznie ( tj. środowiska z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, uzależnione, skazanych, z demencją starczą) w kontekście pracy z głosem ciałem i improwizacji muzycznej
 • Znaczenie i aranżowanie stanowiska pracy oraz adaptacja przestrzeni względem koncertu improwizacji muzycznej jak i akompaniamentu w zajęciach z głosem oraz ciałem
 • ABC przebiegu koncertu – fazy przebiegu koncertu
 • ABC przebiegu akompaniamentu – fazy przebiegu akompaniamentu pod kątem własnej osoby

 

Po odbytym warsztacie uczestnik umie:

 • Dobierać i obsługiwać instrumenty adekwatnie do 4 żywiołów i charakteru zajęć tj. koncertu improwizacji muzycznej jak i akompaniamentu w zajęciach z głosem oraz ciałem
 • Budować przebieg i strukturę dzieła muzycznego w czasie koncertu jak i akompaniamentu w zajęciach z głosem oraz ciałem
 • Przygotować stanowisko pracy adekwatnie do przewidywanych zajęć (grupowych, indywidualnych, w odniesieniu do osób pełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie) względem koncertu improwizacji muzycznej jak i akompaniamentu w zajęciach z głosem oraz ciałem.
 • Przeprowadzić koncert improwizacji muzycznej z wykorzystaniem gongów i instrumentów archaicznych oraz etnicznych, w kontekście grupy osób pełnosprawnych, wykluczonych społecznie oraz sesji indywidualnych
 • Przeprowadzić akompaniament w zajęciach z głosem oraz ciałem z wykorzystaniem gongów i instrumentów archaicznych oraz etnicznych.

 

 W zależności od formy obytego warsztatu (mobilnego lub stacjonarnego) uczestnik otrzymuje dyplom ukończenia kursu  profilaktyki i terapii dźwiękiem z wykorzystaniem gongów oraz instrumentów archaicznych i etnicznych w zakresie tworzenia sesji relaksacyjnych i medytacji z dźwiękiem oraz improwizacji muzycznej i akompaniamencie w pracy z głosem i ciałem.

 

397014_4963358326733_1684288540_n

539512_10151175672363205_1211092040_n

581348_545357222153769_318470298_n

img_0091

 

 

468 ad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>