Menu nawigacji stron

Ekonomia społeczna

Pojęcie ekonomii społecznej jest głównym motywem powstania i działalności naszego Stowarzyszenia. Oznacza system zróżnicowanych działań na rzecz ludzi. Polega na osiąganiu celów społecznych metodami gospodarczymi. Na pierwszym miejscu stawia Człowieka. Podejmowane działania nie są nastawione na maksymalizację zysków, lecz na realizację wytyczonych celów społecznych.

 Kluczowym celem tak rozumianej ekonomii jest praktyczne przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Te najczęściej spotykane są powodowane sytuacją zdrowotną – osobistą lub rodzinną oraz finansową. Obydwa zjawiska znajdują wspólną przyczynę w braku świadomości wynikającym z braku wiedzy oraz, nierzadko manipulowania powszechnie udostępnianą informacją, szczególnie w dziedzinie zdrowia i finansów.

 Specyfiką działań w tej gałęzi ekonomii są społeczne cele działania jej podmiotów, do których zalicza się również nasze Stowarzyszenie. Społeczne są również mechanizmy kontrolowania tego rodzaju działalności.

 Nasze Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej, posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego. Cechuje nas nowatorski, jak na polskie warunki, sposób mobilizowania wspólnot lokalnych do zadań gospodarczych. Misją jest aktywizacja zawodowa osób w każdym wieku, które mogą być zagrożone wykluczeniem społecznym.

ekonomiaspoleczna.pl

(Źródło www.ekonomiaspoleczna.pl)