Menu nawigacji stron

Czym jest karta Ziemi

Karta Ziemi stanowi deklarację podstawowych zasad etycznych, związanych z tworzeniem sprawiedliwego, zrównoważonego i pokojowego społeczeństwa globalnego w XXI wieku. Karta ma na celu rozbudzenie we wszystkich ludziach nowego poczucia globalnej współzależności i współdzielonej odpowiedzialności za dobro całej ludzkiej rodziny, większą społeczność życia oraz przyszłe pokolenia. Jest to wizja nadziei, jak również wezwanie do działania.

Karta Ziemi koncentruje się na zagadnieniu osiągania zrównoważonego stylu życia, jak również zrównoważonego rozwoju ludzkości. Spójność ekologiczna to kolejny główny obszar zainteresowań Karty. Jednocześnie, Karta uznaje fakt, iż globalne cele, takie jak: ochrona przyrody, likwidacja biedy, promocja równoprawnego rozwoju gospodarczego i szacunku dla praw człowieka, jak również działania na rzecz demokracji i pokoju, są niepodzielnymi zagadnieniami, oddziałującymi na siebie nawzajem. Karta Ziemi oferuje nowy, spójny plan etyczny, mający za zadanie poprowadzenie nas w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Karta Ziemi jest efektem trwającego dekadę, ogólnoświatowego, międzykulturowego dialogu dotyczącego wspólnych celów i wartości. Projekt Karty Ziemi rozpoczął się pod postacią inicjatywy ONZ, jednak w dalszym okresie został podchwycony i ukończony w ramach globalnego przedsięwzięcia obywatelskiego. Karta Ziemi została opublikowana jako ‘karta ludzi’ w 2000 roku przez Komisję Karty Ziemi, niezależną, międzynarodową instytucję.

Prace nad Kartą Ziemi były największym i najszerszym procesem tworzenia tego typu międzynarodowej deklaracji. Proces ten stanowi główne źródło legitymizacji Karty jako zasad moralnych. Do umocnienia Karty przyczyniło się również poparcie, wyrażone przez ponad 4.500 organizacji, włączając rządy i organizacje pozarządowe.

W świetle tej legitymizacji, rosnąca liczba międzynarodowych prawników dostrzega fakt, iż Karta Ziemi zdobywa stopniowo status dokumentu miękkiego prawa. Dokumenty tego rodzaju, takie jak Międzynarodowa Deklaracja Praw Człowieka, uważa się za moralnie, lecz nie legalnie, zobowiązujące wobec popierających je państw. Dokumenty miękkiego prawa często stanowią też podstawę dla tworzonych następnie dokumentów prawnych.

W czasach, gdy podstawowe zmiany w tym jak myślimy i żyjemy są pilnie potrzebne, Karta Ziemi zachęca nas do przyjrzenia się naszym wartościom i wybrania lepszej drogi. Podczas, gdy międzynarodowe partnerstwo jest coraz bardziej potrzebne, Karta Ziemi inspiruje nas do poszukiwania wspólnej płaszczyzny pośród całej nasze różnorodności oraz do przyjęcia nowej, globalnej postawy etycznej, podzielanej przez stale rosnącą liczbę osób na świecie. W czasie, gdy kształcenie na rzecz zrównoważonego rozwoju staje się coraz bardziej potrzebne, Karta Ziemi zapewnia wartościowe narzędzie edukacyjne.

(źródło: http://kartaziemi.wordpress.com/czym-jest-karta-ziemi-2/)

468 ad

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>