Menu nawigacji stron

Biuro rachunkowe

Stowarzyszenie “TŻwTR” istnieje na polskim rynku od 2012 roku. Od początku działalności nastawione jest na wspomaganie inicjatyw gospodarczych  i wszelaką  pomoc innym Organizacją Pozarządowym.  Nasza siedziba to wprawdzie Gliwice, jednak nie przeszkadza to nam w oferowaniu profesjonalnych usług księgowych firmom z terenu całego regionu południowo-zachodniej Polski. Nasze doświadczenie nauczyło nas indywidualnego podejścia do potrzeb każdego klienta. Usługa musi być dobrana w zależności od tego  jakiej wielkości jest dana firma oraz w jakim sektorze gospodarki operuje.

W ramach biura zapewniamy kompleksową obsługę dla firm z zakresu prowadzenia:

 • ksiąg rachunkowych,
 • ksiąg przychodów i rozchodów,
 • rejestrów VAT,
 • płac i rozliczeń dla ZUS,
 • środków trwałych i wyposażenia.

oraz na podstawie w/w sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS oraz sprawozdań finansowych rocznych na potrzeby Urzędu Skarbowego, KRS, biznes planów pod kredyty.

Naszym atutem jest  pomoc Państwu w pozyskiwaniu i rozliczaniu wszelkiego rodzaju  środków zewnętrznych typu dotacje, granty. Nasze pomysły się nie kończą i jeżeli tylko wiesz, co mniej więcej chciałbyś zrobić my Ci pomożemy.

Osobą prowadzącą biuro jest Pani mgr Wiesława Frysztacka posiadająca:

 • uprawnienia do usługowego prowadzenia biur rachunkowych o nr 25624/01 (od 19.10.2001),
 • uprawnienia Audytora Wewnętrznego Finansów -zdany egzamin państwowy w Ministerstwie Finansów nr 1590/2005 (od 03.06.2005).
 • Uprawnienia Lustracyjne nr 5288/2005 (01.06.2005).
 • Uprawnienia Zarządcy nieruchomości nr 24788 (od 18.02.2013).
 • Uprawnienia Kierownika Projektu (od 11.09.2015).

Prowadzi księgi rachunkowe Organizacji Pozarządowych od 1990 roku.

OFERTA

Biuro rachunkowe Twoje Życie w Twoich Rękach ” oferuje usługi księgowe dla organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w nowoczesnym kompleksowym ujęciu. Znane są nam uwarunkowania panujące w środowisku organizacji NGO, m.in.:

 • rzetelne opracowanie zasad i polityki rachunkowości,
 • potrzeba jasności i przejrzystości finansów,
 • optymalnie ułożony plan kont,
 • rozróżnienie działalności statutowej od działalności gospodarczej,
 • przejrzystość zasad kwalifikowania wydatków,
 • potrzeba przeglądu kosztów poniesionych w ramach poszczególnych programów czy projektów,
 • bieżąca kontrola finansów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia – dotacje, darowizny, składki itp.,
 • monitorowanie wydatków administracyjnych,
 • coroczne sprawozdanie finansowe do US, składające się z bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej,
 • sprawozdania finansowe do KRS z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • szeroki zakres raportowania, w tym sprawozdanie finansowe z prowadzonej działalności wysyłane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Możecie mieć Państwo pewność, że nasze doświadczenie, system pracy i oprogramowanie zapewniają właściwą realizację zadań w ww. obszarach. Czekamy zatem na kontakt  od Państwa w celu przygotowania optymalnej oferty.

CENA

Na cenę usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe wpływ ma wiele czynników, cena jest kwestią indywidualną ustalaną w drodze negocjacji z klientem i zależy między innymi od ilości dokumentów podlegających księgowaniu, wielkości zatrudnienia oraz specyfikacji firmy.
Nasze ceny są konkurencyjne, zapewniamy kompleksową, rzetelną i fachową obsługę.

Dla Klientów, którzy jeszcze nie rozpoczęli działalności gospodarczej i zdecydują się podpisać z nami umowę stałej współpracy oferujemy bezpłatne porady, dotyczące rejestracji nowej firmy, a także porady ekonomiczno – finansowe w zakresie rozpoczęcia działalności

Przedstawione poniżej ceny są cenami orientacyjnymi netto:

 • Księgi przychodów i rozchodów wraz z rejestrami VAT

do 20 dokumentów 200 zł

do 50 dokumentów 250 zł

do 100 dokumentów 300 zł

do 150 dokumentów  400 zł

 • Rozliczenie wynagrodzeń za każdego pracownika – 20 zł
 • Pełne księgi handlowe firm handlowych

do 30 dokumentów 600 zł

Księgi handlowe Stowarzyszeń zwykłych prowadzących tylko działalność statutową

do 10 dokumentów 100 zł.  

Ponieważ obsługa Stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych jest w naszym przypadku kompleksowa tzn. nie wyceniamy dodatkowo pracy związanej z sprawami wynagrodzeń, ZUS , umowami cywilno-prawnymi, sporządzenia sprawozdań finansowych, czy pozyskiwania i rozliczenia pozyskanych środków dotacji, grantów -zapraszamy każdorazowo do kontaktu z nami.

Ważne: istnieje możliwość umówienia się na płatności jednorazowe, obejmujące zaksięgowanie dokumentów i sporządzenie sprawozdania finansowego.