Menu nawigacji stron

Oświata

Oświata w najprostszym rozumieniu jestem systemem działań na rzecz wykształcenia oraz wszechstronnego rozwoju osobowości człowieka i czerpie swe źródła z dominujących wartości w danej kulturze.

Oświata służy na rzecz rozwoju i pomyślnej egzystencji, jednostki i społeczeństwa. Stanowi wprawdzie określonego rodzaju propozycję na życie, jednak nie powinna być czynnikiem determinującym w całości przebiegu własnego życia.

Rola naszej organizacji to pozarządowe wsparcie dla kształcenia i wychowania równoległego lub pozaszkolnego. Interesują nas również inicjatywy kształcenia przedszkolnego i szkolnego, nastawione na rozwój określonych umiejętności w harmonii z procesem kształtowania się osobowości. Przykładem takich form są przedszkola i szkoły waldorfskie dla dzieci i młodzieży lub uniwersytety ludowe dla dorosłych. Szczególnie w oświacie powinno chodzić nie tylko o rozwój kwalifikacji, ale przede wszystkim o wzbogacanie życia osobistego (szkoły dla rodziców, kursy wiedzy teoretycznej i praktycznej, odczyty, audycje telewizyjne i radiowe, biblioteki, świetlice, kluby, domy kultury), co również daje pełne możliwości brania udziału w socjalnym, ekonomicznym i kulturalnym rozwoju społeczeństwa.

Oświata, czerpiąca z kultury, powinna być (nie zawsze jest) odpowiedzią na potrzeby i aspiracje intelektualne społeczeństwa. Wtedy albo przekształca się wraz ze zmianami społecznymi, albo ulega destrukcyjnej stagnacji.


Informacje dodatkowe w tym temacie:

Artykuły na temat oświaty (kliknij)